Telefonisch spreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur

Belt u naar de praktijk en vraagt u om een telefonisch consult dan belt de huisarts u tussen 13.00 en 13.30 uur. terug.